Om Flexkontot

Flexkontot

Flexkontot är ett varumärket som erbjuder kontokrediter på upp till 30 000 kronor. Flexkontot är en del av Brixo AB som har tillstånd av Finansinspektionens tillsyn. När du beviljats en kontokredit hos Flexkontot väljer själv hur stor del av din limit som du vill ta ut och när du vill göra nya uttag. Du väljer också själv hur ofta och hur mycket du vill återbetala. Kan det bli mer flexibelt? Varje månad skickas en avi som på ett tydligt sätt förklarar hur återbetalning görs och som tydligt specificerar kostnaden för ditt lån. Flexkontot har inga dolda avgifter. Vi hanterar din ansökan på ett konfidentiellt och säkert sätt och inhämtar våra kreditupplysningar från Bisnode.

Brixo AB

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Bolaget erbjuder krediter på upp till 30 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans.

Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor och på senare tid har den data som möjliggjorts att erhålla genom PSD2 och Open Banking blivit en allt viktigare del i bolagets kreditgivningsprocess.

Tillstånd och tillsyn

Brixo AB är ett konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och verksamheten startade 2015.

Produktutbud

Brixo AB har en produktportfölj bestående av fyra olika varumärken. Utöver Flexkontot har bolaget även varumärkena Brixo, Merax och Kontantfinans som erbjuder kontokrediter genom separata webbplatser. Flexkontot, Merax och Kontantfinans är högkostnadskrediter medan Brixo-produkten är en lågkostnadskredit med ett pris som tillhör marknadens lägsta där både betalningsanmärkningar kan accepteras och som har en helt transparant prissättning utan avgifter.

Bolaget har vuxit primärt organiskt men även genom ett antal förvärv från bl a Forex Bank, Holm Bank och 4finance. Genom de förvärv som gjorts har bolaget även tillförts större krediter på upp till 400 000 kronor. Utöver kreditgivning bedriver bolaget även så kallad egeninkasso genom varumärket BFM Inkasso.

Ansvarsfull kreditgivning

Flexkontot och Brixos övriga varumärken tillämpar ansvarfull kreditgivning baserat på ett antal grundprinciper. Bolaget vänder sig bara till personer som bedöms ha en tillräckligt stor framtida inkomst för att efter avdrag för levnadsomkostnader och andra fasta kostnader med marginal kunna återbetala krediten och vänder sig inte heller till kunder som har uppenbara problem i sin ekonomi, t.ex. aktuella skulder hos Kronofogden.

Läs mer om hur Brixo tillämpar ansvarsfull kreditgivning här.

Kundnöjdhet

Vi samarbetar med Trustpilot för att mäta kundnöjdhet. Samtliga nya kunder bjuds in att recensera sin upplevelse och betygen visas automatiskt och öppet på Trustpilots websida.

Våra systerprodukter

Flexkontot är en del av Brixo AB. Brixo erbjuder fyra olika produkter: Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Därtill erbjuder vi kreditskyddsförsäkringar och bedriver egen inkassoverksamhet under varumärket BFM Inkasso.

Brixo logotyp
Flexkontot logotyp
Merax logotyp
Kontant finans