Vad innebär det att ansöka om en kontokredit hos Flexkontot?

 • Flexibel utbetalning – pengarna på kontot när du behöver dem
 • Flexibel återbetalning – välj själv hur mycket du vill betala tillbaka varje månad
 • Ansökan kan ske när som helst under dygnet och legitimera dig enkelt med BankID
 • Välj kreditlimit från 5 000 kronor upp till 20 000 kronor
 • Gratis ansökan och inga dolda avgifter
 • Inget krav på borgen eller annan säkerhet
 • Kreditupplysning hämtas från UC

När kan jag ansöka om kontokredit?

Vår hemsida är öppen för ansökningar dygnet runt alla veckans dagar. Ansökningar behandlas så snart som möjligt och besked ges på vardagar inom 24 timmar från ansökningstillfället. Utbetalning sker direkt när ansökan beviljats.

Vem kan beviljas en kontokredit?

Vi kontrollerar att du uppfyller våra grundkrav samt gör en kreditbedömning som fokuserar på din förväntade återbetalningsförmåga.

Våra grundkrav är:

 • Du är minst 18 år
 • Du har en inkomst om minst 150 000 kronor per år
 • Du har svenskt personnummer och är folkbokförd i Sverige
 • Du har ingen aktuell skuld hos Kronofogden (betalningsanmärkningar får förekomma)
 • Du kan legitimera dig med BankID

Kostar det något att ansöka?

Nej, det är alltid kostnadsfritt att ansöka om kredit hos Flexkontot.

Hur gör jag för att begära ett uttag?

Initialt uttag väljer du i samband med din ansökan. För ytterligare uttag loggar du in på Mina Sidor och begär uttag.

Hur fungerar BankID och hur skaffar jag det?

BankID skaffar du genom din bank och laddar ner till din dator eller mobiltelefon. Om använder e-legitimation i samband med att du ansöker hos oss sker identitetskontrollen elektroniskt.

Hur mycket kan jag låna och hur snabbt måste jag betala tillbaka?

Flexkontot erbjuder lån genom en kontokredit på upp till 20 000 kronor. Så länge du sköter dina betalningar behåller du din kreditgräns och behöver bara betala 10 % av ditt utestående saldo varje månad, dock lägst 500 kronor. Hur stor limit du kan beviljas beror på din återbetalningsförmåga, vilken bedöms genom vår kreditprövningsprocess.

Kan jag öka min kreditgräns?

Du kan ansöka om att utöka din befintliga kreditgräns i inloggat läge på Mina Sidor. Längst ned på sidan finns en knapp ”Ansök om utökad kreditgräns” som tar dig till rätt ansökningsformulär.

För närvarande måste det ha gått minst två månader sedan den senaste krediten beviljades antingen av Flexkontot eller någon av våra systerprodukter Brixo och Merax innan det är möjligt att ansöka om en ökning.

När betalas pengarna ut?

Så snart din kreditgräns är beviljad kan du begära uttag. Normalt finns pengarna på ditt bankkonto senast nästa bankdag om uttaget begärts bankdag före kl 17:00.

Hur och när ska krediten betalas tillbaka?

Du väljer själv hur mycket du vill betala varje månad och betalar bara ränta för den del av ditt kreditutrymme som utnyttjas. Minsta belopp att betala ska dock alltid betalas enligt månadsavin som förfaller den 28:e varje månad. Minsta återbetalningsbelopp är 8 % av utestående belopp den 14:e i respektive månad dock lägst 500 kronor. Minsta belopp att betala dras automatiskt via autogiro den 28:e varje månad. Vill du betala ett större belopp måste du själv lägga in betalningen enligt instruktionen på månadsavin.

Har ni autogiro?

Ja, du godkänner villkoren för autogiro i samband med din ansökan. Minsta belopp att betala dras automatiskt via autogiro den 28:e varje månad.

Kan jag betala tillbaka hela krediten när som helst?

Ja, kontakta kundtjänst på info@flexkontot.se så meddelar vi belopp som ska betalas om du vill förtidslösa hela din kredit.

Kan jag ångra mig och betala tillbaka min kredit tidigare än planerat?

Ja, kontakta kundtjänst på info@flexkontot.se och uppge vilken dag du vill betala tillbaka så meddelar vi exakt belopp att betala tillbaka. Om du ångrar dig under ångerfristen som är 14 dagar från att kreditavtalet ingåtts utgår endast ränta för de dagar du haft lånet. Det går också att förtidslösa hela lånet närsomhelst efter ångerfristen utan extra avgifter.

Vad händer om jag betalar för sent?

Om betalning sker för sent och vi tvingas skicka en påminnelse utgår en påminnelseavgift om 60 kr. Dröjsmålsränta utgår med 36 % fram tills betalningen är Flexkontot tillhanda. Påminnelser skickas till din folkbokföringsadress.

Hur går kreditbedömningen till och vad avgör om jag kan beviljas en kredit?

Vi gör en kreditbedömning som baseras på dina lämnade uppgifter samt information från Kronofogden och en kreditupplysning som inhämtas från UC. Det är bedömningen av din framtida återbetalningsförmåga som avgör om en kredit kan beviljas eller inte samt hur stort belopp som kan beviljas. Denna bedömning kompletteras med en riskbedömning och allt jämförs med de bedömningskriterier som vid var tidpunkt gäller hos Flexkontot. Processen går mycket snabbt och är till stor det automatiskt, men vissa kontroller sker även manuellt. Återbetalningsförmågan bedöms utifrån din inkomst efter avdrag för skatt och kostnader för boende, levnadsomkostnader samt eventuella andra lån och försörjningsansvar. Vi analyserar din ekonomi och ett flertal andra faktorer såsom anställningsförhållande, andra lån, låneansökningar och eventuella registreringar hos Kronofogden under de senaste åren. Bedömningen av återbetalningsförmåga kompletteras därmed med en riskbedömning. Tidigare betalningsanmärkningar behöver inte vara något hinder för att beviljas en kredit, men de är en del av vår helhetsbedömning. Har du aktuella ärenden hos Kronofogden går det inte att låna av Flexkontot. Du kommer få en kopia på den kreditupplysnings som inhämtats från UC.

Jag uppfyller villkoren men får ändå avslag på min ansökan, varför?

Vi kontrollerar uppgifter du lämnar i din ansökan och gör en bedömning av återbetalningsförmåga samt ett antal kontroller bland annat jämförelse med vad som finns registrerat hos kreditupplysningsföretag. För mer detaljer se frågan ovan om hur kreditbedömningen går till. Anser du exempelvis att uppgifterna i kreditupplysningen är felaktiga ska du kontakta kreditupplysningsföretaget så de kan rättas till.

Vad är Instantor?

Flexkontot använder sig av tjänsten Instantor för att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund att skicka in kompletterande information till din ansökan. Instantor har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva kontoinformationstjänst och används av många banker både i Sverige och internationellt.

Hur använder jag Instantor?

När vi ber dig att komplettera din ansökan så skickar vi en länk via e-post som tar dig till Instantors tjänst. På hemsidan har du möjlighet att identifiera dig med din banks vanliga inloggningsalternativ. När du har loggat in kan du välja att dela med dig av information från ditt lönekonto med några få knapptryck på ett snabbt och säkert sätt.

Jag föredrar att inte använda Instantor, hur gör jag då?

Om du föredrar att inte använda Instantor går det bra att skicka in kompletterade uppgifter manuellt. Kontakta oss på info@flexkontot.se för mer information.

Kan jag ha en medsökande eller borgensman?

Nej, Flexkontot arbetar för närvarande endast med krediter till en person och erbjuder heller inte möjlighet att inhämta borgensåtagande från en annan person.