Upplysningscentralen

Vilka är Upplysningscentralen?

Upplysningscentralen (UC) är Sveriges ledande kreditupplysningsföretag som samlar in och hanterar kreditinformation om både privatpersoner och företag.

Deras huvudsakliga syfte är att tillhandahålla information till långivare och andra aktörer för att hjälpa dem att bedöma kreditvärdigheten hos potentiella låntagare och minimera kreditriskerna.

Hos Flexkontot kan du låna utan UC, vår kreditupplysning hämtas istället hos Dun & Bradstreet (Bisnode).

I denna artikel ska vi utforska vad UC är, vad de gör, syftet med deras verksamhet, vad en kreditupplysning från UC kan innehålla, samt UC-Score och hur man kan förbättra den.

 

markus upplysningscentralen

 

Upplysningscentralens bakgrund

UC grundades 1977 och har sedan dess varit en betydande aktör på den svenska kreditmarknaden. De erbjuder ett brett utbud av tjänster relaterade till kreditupplysningar och kreditbedömning för både privatpersoner och företag.

Genom att samla in och hantera kreditinformation spelar UC en viktig roll i att underlätta kreditgivningsprocessen och minska risken för kreditförluster för långivare och andra finansiella institutioner.

 

Vad gör Upplysningscentralen?

UC samlar in och hanterar olika typer av kreditinformation, inklusive information om låntagares tidigare och nuvarande skulder, betalningsanmärkningar, eventuella obetalda fakturor, tidigare kreditförfrågningar och andra relevanta ekonomiska detaljer.

Denna information används för att generera kreditrapporter och kreditupplysningar som sedan används av långivare och andra kreditgivare för att bedöma en persons eller företags kreditvärdighet.

 

Syftet med Upplysningscentralen

Syftet med UC är att tillhandahålla pålitlig och aktuell kreditinformation till långivare och andra intressenter för att underlätta beslutsprocessen vid kreditgivning.

Genom att tillhandahålla omfattande kreditrapporter och kreditupplysningar hjälper UC till att minimera risken för kreditförluster och främja en sund kreditmarknad.

 

Vad kan en kreditupplysning från UC innehålla?

En kreditupplysning från UC kan innehålla en mängd olika information om en persons eller företags kreditvärdighet. Det kan inkludera:

 • Personlig information
 • Inkomst
 • Skulder och krediter
 • UC-Score
 • Betalningsanmärkningar
 • Tidigare kreditförfrågningar

 

anton och anna uc-score

 

Vad är UC-Score?

UC tillhandahåller även ett kreditbetyg som de kallar för UC-Score. Det är en form av kreditbetyg baserat på en persons eller företags kreditvärdighet.

Betyget baseras på olika faktorer som ålder, inkomst, tidigare betalningshistorik, eventuella betalningsanmärkningar och andra relevanta ekonomiska faktorer.

Ju högre UC-Score, desto bättre anses kreditvärdigheten vara.

UC-Score:

Utmärkt: 745-999
Mycket bra: 635-744
Bra: 559-634
Mindre bra: 455-558
Svag: 1-454

 

Hur kan man förbättra sitt UC-Score?

Att förbättra ditt UC-Score ger dig bättre förutsättningar och ökar dina chanser att bli beviljad lån och krediter.

Här är fem tips på hur du kan förbättra ditt UC-Score:

1. Betala dina räkningar i tid
En av de viktigaste faktorerna som påverkar ditt UC-Score är din betalningshistorik. Att betala dina räkningar i tid kan bidra till att förbättra din kreditvärdighet. En eventuell betalningsanmärkning påverkar ditt UC-Score väldigt negativt.

2. Minska din skuldsättning
Att minska din totala skuldsättning kan också bidra till att förbättra din UC-Score. Försök att betala av befintliga skulder och undvik att ta på dig nya skulder om det inte är absolut nödvändigt.

3. Undvik för många kreditförfrågningar
Låna varsamt och försök hålla nere antalet kreditförfrågningar, framförallt under en kort tidsperiod eftersom det kan påverka ditt UC-Score negativt. Tänk på att varje låneansökan innefattar en kreditupplysning. Det räcker alltså med en ansökan för att det ska synas på en kreditupplysning, oavsett om du har signerat låneavtalet eller inte.

4. Se över dina kreditkort
Om du har kreditkort som du inte använder kan det vara en bra idé att avsluta det. Om du exempelvis har en kreditlimit på 20 000 kr så belastas din kreditupplysning med hela beloppet. Kreditkort påverkar med andra ord ditt UC-Score, oavsett om du använder dem eller inte.

5. Samla befintliga smålån
Om du har flera olika smålån kan det vara en bra idé att försöka samla lånen till ett samlingslån med lägre ränta. Ditt UC-Score påverkas av antalet lån och om du kan samla lånen kan du dels förbättra ditt kreditbetyg, men även betala en lägre ränta.

 

När uppdateras UC?

Dina uppgifter hos UC uppdateras löpande så fort ny information finns tillgänglig. Det innefattar bland annat ny information om inkomst, kreditkort eller avslutade skulder.

När det gäller kreditupplysningar i samband med ansökningar om lån eller andra former av kredit, uppdateras UC:s register så fort en kreditupplysning har genomförts.

Det innebär att när en långivare gör en förfrågan om din kreditvärdighet hos UC, registreras den förfrågan och blir synlig i din kreditupplysning omedelbart.

 

min uc

 

Kan man göra kreditupplysning på sig själv?

Absolut, det är fullt möjligt att göra en kreditupplysning på sig själv. Genom att begära en kreditupplysning på sig själv kan man få en tydlig bild över sin kreditvärdighet och vilken information som finns registrerad hos UC.

Att göra en kreditupplysning på sig själv var tidigare gratis, men numera tar UC ut en avgift för det. Läs mer om hur du går tillväga för att begära en kreditupplysning på dig själv hos minuc.se

Tänk på att du även får en gratis kopia av din kreditupplysning i samband med att en aktör begär en kreditupplysning på dig. Om du redan har ansökt om ett lån där kreditupplysning hämtas hos UC kan det vara mer kostnadseffektivt att invänta kopian än att betala för att se samma information.

 

Att göra en kreditupplysning på sig själv kan vara användbart för:

 

1. Överblick över din kreditvärdighet
Genom att få tillgång till din egen kreditupplysning kan du se vilken information som potentiella långivare har tillgång till när de bedömer din kreditvärdighet.

2. Kontrollera korrekthet
Det ger dig möjlighet att kontrollera att den information som registrerats om dig är korrekt. Om det finns felaktigheter kan du begära att de rättas till.

3. Identifiera eventuella problem
Genom att granska din kreditupplysning kan du identifiera eventuella problem, såsom betalningsanmärkningar eller andra negativa uppgifter och arbeta på att lösa dem för att förbättra din kreditvärdighet.

 

Kan man låna utan UC?

Ja, det är möjligt att låna pengar utan att en kreditupplysning görs hos Upplysningscentralen (UC). Lån utan UC är en typ av lån där långivaren inte använder sig av UC:s kreditupplysning för att bedöma låntagarens kreditvärdighet.

Istället använder långivaren andra aktörer, exempelvis Creditsafe eller Dun & Bradstreet (Bisnode), vilket vi på Flexkontot använder oss utav.

Att låna utan UC kan vara fördelaktigt för personer som av olika anledningar vill undvika att en kreditupplysning görs hos UC. Det kan vara att man vill undvika att påverka sin kreditvärdighet hos UC eller att man har en mindre gynnsam kreditvärdighet enligt UC:s uppgifter.

Precis som med alla typer av lån är det viktigt att noggrant överväga sina alternativ och att bara ta ett lån om man kan hantera återbetalningarna på ett ansvarsfullt sätt.

Att förbättra sin ekonomiska situation och se över sin kreditvärdighet kan också vara långsiktiga strategier för att minska behovet av att låna utan UC i framtiden.

 

Vilka alternativ finns till UC?

 

Det finns ungefär 20 kreditupplysningsföretag som alternativ till UC. Här är några av de mest framträdande som erbjuder lån utan UC:

 • Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode)
 • Valitive
 • Creditsafe
 • Syna
 • Decidas

 

Sammanfattning: Upplysningscentralen

UC är det ledande kreditupplysningsföretaget i Sverige och spelar en viktig roll i den finansiella sektorn. Genom att tillhandahålla kreditupplysningar hjälper de bland annat banker att fatta välgrundade beslut om lån, kreditkort och andra former av kredit.

UC-Score är en poängbaserad bedömning av en persons kreditvärdighet. Det används av UC för att ge en sammanfattande bedömning av en persons kreditvärdighet och används av långivare och andra aktörer vid bedömning av låneansökningar.

Du kan förbättra ditt UC-Score genom att betala räkningar i tid, betala av befintliga lån, undvika nya kreditförfrågningar samt säga upp kreditkort du inte nyttjar.

Genom att begära en kreditupplysning på dig själv kan du som privatperson få information om din egen kreditvärdighet och se vilken information som finns registrerad hos UC.

Det kan vara användbart för att kontrollera att den registrerade informationen är korrekt och för att identifiera eventuella problem i din privatekonomi. Exempelvis kreditkort som du inte nyttjar men som ändå tynger ner din kreditvärdighet.

Vanliga frågor om Upplysningscentralen

Vad är Upplysningscentralen (UC)?

Upplysningscentralen förkortas vanligtvis ner till UC och är det ledande kreditupplysningsföretaget i Sverige. Deras huvudsakliga uppgift är att samla in och hantera kreditinformation om privatpersoner och företag för att underlätta bedömningen av kreditvärdigheten hos potentiella låntagare.

Vad gör UC?

UC samlar in och hanterar information om kreditvärdighet, betalningsanmärkningar, skulder, kreditgränser och andra ekonomiska uppgifter. Informationen används bland annat av banker och långivare för att bedöma risken med att låna ut pengar till en specifik person.

Vad innehåller en kreditupplysning från UC?

En kreditupplysning från UC kan innehålla information om en persons eller ett företags kreditvärdighet, inklusive eventuella betalningsanmärkningar, tidigare och aktuella skulder, kreditgränser, återbetalningshistorik och andra relevanta ekonomiska detaljer.

Vad är UC-Score?

UC-Score är ett poängsystem som används av UC för att bedöma en persons kreditvärdighet baserat på faktorer som återbetalningshistorik, skuldnivå och inkomst.

Vad är skillnaden mellan UC-Score och kreditbetyg?

UC-Score är en form av kreditbetyg från just UC. Andra kreditupplysningsföretag har andra mått och skalor på sina kreditbetyg.

Hur påverkar UC min kreditvärdighet?

UC:s register används av långivare och andra aktörer som ett verktyg för att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om lån, kreditkort, hyresavtal och andra former av kredit. Att ha betalningsanmärkningar eller andra negativa uppgifter hos UC kan påverka din förmåga att bli beviljad lån.

Kan jag begära en kreditupplysning på mig själv hos UC?

Ja, det är möjligt att begära en kreditupplysning på sig själv hos UC mot en avgiftt.