Låna pengar med betalningsanmärkning

Att låna pengar blir svårare när man har en betalningsanmärkning, men det är inte en omöjlighet att låna trots betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning är en notering hos kreditupplysningsföretaget och den anger att personen ifråga inte betalat sin skuld i tid. Ofta handlar det om räkningar som inte betalats innan förfallodatumet och efter en viss tid lämnar därför fordringsägaren över ärendet till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. En betalningsanmärkning ligger kvar i tre år för privatpersoner och i fem år för företag. Anmärkningen kommer att synas under denna tidsperiod oavsett om skulden betalats eller inte. Det går inte att överklaga en betalningsanmärkning eftersom det inte är ett beslut utan bara en notering. Endast om du hamnat i registret av misstag kan du begära att anmärkningen tas bort. En betalningsanmärkning ska inte blandas ihop med betalningsföreläggande, som är ett precist krav att betala en skuld. Det är Kronofogden som utfärdar betalningsförelägganden och dessa är möjliga att överklaga.

Att få lån med betalningsanmärkning kan bli svårt

Har man en eller flera betalningsanmärkningar kan det leda till att du nekas kredit hos många kreditgivare. Att köpa på avbetalning eller skaffa telefonabonnemang blir också problematiskt. Det är dock upp till varje kreditgivare att bedöma betalningsförmågan och avgöra om den som ansöker om lån förmodas kunna betala tillbaka hela lånesumman och i tid. Det är alltså möjligt att få avslag hos somliga kreditgivare medan andra beviljar din ansökan om lån. Förekomst av betalningsanmärkningar är en av de faktorer som tas i beaktande, men det är inte den enda. Positiva faktorer kan kompensera för negativa faktorer som betalningsanmärkningar. Till exempel inkomst och anställningsvillkor spelar in och påverkar det slutliga beslutet. Hos Flexkontot kan man få en kredit trots betalningsanmärkning. Låt oss se närmare på ansökningsprocessen för att förstå hur beslutet fattas. Låt oss se närmare på ansökningsprocessen för att förstå hur beslutet fattas.

Ansökningsprocessen

Innan kreditgivaren bestämmer sig för att bevilja eller neka låneansökan, görs alltid en kreditprövning. Till grund för kreditprövningen ligger den kreditupplysning, det vill säga den personliga ekonomiska information, som beställs från ett kreditupplysningsföretag. Dessa företag som har till uppgift att samla in relevant information om alla enskilda personer (över 15 år) såväl som företag. Informationen samlas i första hand från myndigheter. Person- och adressuppgifter, uppgifter om din taxerade inkomst och fastighetsinnehav registreras. Från Kronofogdemyndigheten hämtas information om eventuella betalningsförelägganden som har gett utslag och skuldsaldon. Kreditupplysningsföretagen hämtar sina uppgifter dagligen. Flexkontot använder kreditupplysningsföretaget Bisnode. Alla kreditförfrågningar som görs via Bisnode registreras och viss informationen vidareförs till andra kreditgivare som begär kreditupplysning under samma tidsperiod. Förutom ovanstående information registrerar alltså Bisnode information om kreditförfrågningar och även aktiva krediter.

Har du en betalningsanmärkning sänker det din kreditvärdighet, alltså den uppfattning som kreditgivarna bildar sig om din förmåga att kunna betala tillbaka. En låg kreditvärdighet leder också ofta till högre kreditavgifter i de fall då lån beviljas, eftersom kreditgivaren bedömer att riskerna är högre för deras del och de därför vill gardera sig mot eventuella förluster.

Våra tjänster för dig med betalningsanmärkning

Vill du låna pengar med betalningsanmärkning kan du vända dig till oss. Hos Flexkontot kan du låna trots betalningsanmärkning, om vi gör bedömningen att du kommer att kunna betala tillbaka lånet. Att du har en årsinkomst på minst 120 000 kronor väger tyngre än eventuella betalningsanmärkningar. Vi är mer intresserade av din framtida betalningsförmåga än din historik. Däremot får du inte ha ett skuldsaldo hos Kronofogden. Flexkontot tillämpar inte individuell prissättning, såsom somliga kreditgivare gör. Oavsett vilken kreditvärdighet du har betalar du alltså samma ränta och avgifter. Vi strävar efter att ha så tydliga lånevillkor som möjligt.

Förbättra din kreditvärdighet

Det kan vara av intresse för dig med en betalningsanmärkning att se över de faktorer som påverkar kreditvärdigheten. På så vis minimerar du risken för att bli nekad lån, mobilabonnemang eller något annat som du är i behov av. Förutom att betala räkningar och andra fakturor i tid och undvika att söka många krediter, är det en god idé att se över de krediter du redan har. Har du till exempel ett kreditkort du sällan använder, kan det vara klokt att avbryta det. Det är också värt att veta att frekventa adressbyten kan inverka negativt, eftersom man har funnit ett samband mellan att flytta ofta och ha dålig ekonomi. Ibland använder man så kallat scoring i bedömandet av kreditvärdigheten. Ett antal faktorer bedöms då och resulterar i ett genomsnittligt siffervärde på personens kreditvärdighet.

Skulle du få ett inkassokrav som du inte anser dig vara betalningsskyldig till, måste du omedelbart agera och skriftligen argumentera för varför du inte ska behöva betala. Betalar du en skuld till fordringsägaren efter att du fått ett inkassobrev, är det klokt att genast underrätta inkasso om att summan betalats. Det finns annars en risk att kravet hinner gå vidare till Kronofogden innan inkassoföretaget meddelas om betalningen och processen blir således krångligare.

Var gång någon tar en kreditupplysning på dig får du med posten en kopia av de uppgifter som kreditupplysningsföretaget lämnat ut. Dokumentet talar också om vem som beställt uppgifterna om dig. Du kan också göra en kreditupplysning på dig själv för att se vilka uppgifter som registrerats och kontrollera att dessa är korrekta. Man har rätt att göra en kreditupplysning en gång om året utan kostnad. Är du osäker på om du har en betalningsanmärkning eller inte, är det också till kreditupplysningsföretagen du måste vända dig.

Det ska tilläggas att ordet betalningsanmärkning är den term som kreditupplysningsföretagen använder som samlingsnamn för ett antal olika noteringar hos Kronofogden – det är alltså inte Kronofogden som delar ut betalningsanmärkningar. Några typer av uppgifter hos Kronofogden som ger betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsföretagen är: betalningsföreläggande som har gett utslag, uppgifter om obetald skatt, tv-avgift med mera, beslut om skuldsanering eller utmätning. Du kan läsa mer på Kronofogdens hemsida.